Coaching

Coaching je preprosta, a zelo učinkovita oblika podpore osebnega razvoja.
Je interaktivni proces, v katerem z uporabo posebnih tehnik sprožimo miselne procese, ki pomagajo posameznikom k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov.

Coaching ni psihoterapija! Vključuje pa določene elemente terapije, kot so pogovor, aktivno poslušanje, usmerjanje z vprašanji
Namen in cilj coachinga je postaviti cilje, osmisliti življenje in  zmanjševati ovire ter tako zagotoviti  osebno uspešnost.

S coachingom vam pomagamo, da v polnosti uporabite svoje potenciale, pa naj bo to na poslovnem ali osebnem področju,  pri razreševanju konfliktov ali soočanju s stresom.